Officiellt namn:

LEDGRUPPEN AB

Grundades:2007

Säte:Sverige, Borås

Verksamhetsområde:

Försäljning, support, utbildning.